หนังสือที่รจนาโดยหลวงปู่ฯ

หนังสือที่รจนาโดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

leaf 5

 คู่มือเพื่อการศึกษา พิสุจน์ทราบในการปฏิบัติมหาสติปัฏฐาน ๔ (ภาคที่ ๑ เรื่องของกาย) สำหรับผู้มุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นผู้สะอาด สว่าง สงบ อย่างแท้จริง และจริงใจ

leaf 4

leaf 3 

 

ลูกรัก

คุมภีร์ อักษร ภาษา เหมือนขยะกองโต
คนฉลาดเท่านั้นจึงจะพึงเอาสิ่งดีมีประโยชน์มาใช้ได้ดังหวัง
ส่วนคนโง่ก็จะยึดเอาไว้ทั้งกอง

leaf 2 

บุญเป็นเหตุแห่งพลังในจิต
พลังจิตเป็นผลแห่งบุญ
ทั้งจิตและบุญ
ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
 

leaf 1

 
       ความมุ่งหมาย
      
       หนังสือเล่มนี้นอกจากมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลสําเร็จในเชิงจิตวิญญาณ แล้วยังมีวัตถุประสงค์เพื่อนํารายได้ที่อาจเหลือจากค่าพิมพ์ สมทบเป็น ทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับเยาวชนยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ฉะนั้น หากมี ผู้สนใจที่จะ "ทําบุญเพื่อสังคม" เพิ่มเติมนอกเหนือจากการช่วยค่าพิมพ์ หนังสือเล่มนี้ขอเชิญ ติดต่อได้ที่ วัดอ้อน้อย (ธรรมะอิสระ) หมู่ 12 ต.ห้วยขวาง อ. กําแพงแสน จ.นครปฐม
 
 

 ทรัพย์อันประเสริฐ คือ ทรัพย์ที่ไฟไหม้ไม่หาย น้ำท่วมไม่หมด โจนปล้นก็ไม่ต้องกลัว อันนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่า อริยะทรัพย์

        การที่พวกเราทั้งหลายปลูกผักถากหญ้าคงจะไม่ได้คิดว่า มันมีความวิเศษอะไรกับการที่ได้ลงมือปลูกผักปลูกหญ้าด้วยมือตนเอง เพราะเพียงแค่เอามากินเท่านั้นแต่จริงๆ แล้ว มันมีความหมายมากกว่านั้น ตอนที่หลวงปู่ปลูกมะม่วงก็ดี ปลูกกล้วยก็ดี ปลูกต้นไม้ก็ดี หลวงปู่ไม่ได้คิดว่าปลูกเอาไว้กิน แต่หลวงปู่คิดว่าปลูกไว้เพื่อจะเป็นร่มเงาต่อโลก ปลูกไว้เพื่อจะเป็นทานแก่สรรพสัตว์ ปลูกไว้เพื่อจะให้ นกกาอาศัย และก็ปลูกไว้เพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูลต่อผู้คนที่สัญจรไปมารวมถึงการปลูกไว้ เพื่อจะเกื้อกูล อนุเคราะห์ต่อผู้ที่จะอยู่ร่วมกัน เมื่อหลวงปู่คิดอย่างนี้ หลวงปู่ก็ลงมือปลูกต้นไม้ เมื่อใดที่ผลมันออกมาทำให้เรารู้สึกภาคภูมิ และยินดีที่สัตว์ทั้งหลายได้มีโอกาสพึ่งพิงอาศัยในสิ่งที่เรากระทำมันขึ้นมา พึ่งพิงอาศัยในสิ่งที่เราปลูกมันขึ้นมา และก็พึ่งพิงอาศัยในสิ่งที่เราผลิตมันขึ้นมา

 

 

      ๑
       
       ปัจจุบันนี้ การศึกษาของชาติล้มเหลว ผลิตคนเก่งเพื่อจะออกมาเบียดเบียนชาวบ้าน เพราะที่ผ่านมาเราสนับสนุนให้คนมีแต่ไอคิว โดยพยายามจะสอนกันให้เป็นคนเก่ง แล้วเอาความเก่งออกไปเบียดเบียนผู้อื่น ฉลาดที่จะเอาเปรียบคนอื่น แต่ไม่เคยฉลาดที่จะช่วยเหลือคนอื่น ไม่เคยฉลาดที่จะแก้ไขปัญหาให้คนอื่น ไม่เคยคิดที่จะแบ่งปัน อาทร หรือการุณย์ แบ่งปันความสุขของเราให้แก่คนอื่น สำนึกของความเป็นมนุษย์ของเขามันหายไปไหน เราไม่เคยสอนกันอย่างนี้มาเลย ส่วนใหญ่ก็มีแต่สอนให้เก่งๆ แล้วก็แข่งกัน เอาเปรียบกัน ชนะได้เป็นดี แพ้ไม่ได้ อยากถามกลับไปว่า คนไทยชนะคนไทย ประเทศไทยได้อะไร
      

 

 ลูกรัก
ถ้าเจ้าจักถามพ่อว่า
สติและสมาธิ นั้นเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่
พ่อก็ต้องตอบว่า มันคนละเรื่องกัน
แต่เป็นเหตุและผลของกันและกัน
สติเป็นเหตุ สมาธิเป็นผล
ถ้าพูดถึงการฝึกสติ ก็คือการฝึกระลึกได้
แต่ถ้าพูดถึงการฝึกสมาธิ
ก็คือการสร้างฐานที่ตั้งของการระลึกได้
และขยายผลสติให้มีประสิทธิภาพและเปลี่ยนเป็นพลัง

จำไว้ว่าเลือดของเรา เนื้อของเรากระดูกของเรา ไขมันแห่งเรา ทุกอย่างในร่างกายของเราเป็นของพ่อและแม่ ถ้าคิดได้อย่างนี้ ต้องทำสิ่งดี ๆ ให้กับพ่อแม่ต้องทำให้พ่อแม่เจิรญหู เจริญตา เจริญปัญญา และก็เจริญสุขอย่างนี้ เรียกว่าลูกกตัญญู
 

       มรณะ แปลว่า ความขาดจากภพหนึ่งๆ หรือตายจากชาติหนึ่ง ชาติหนึ่ง
       
       สติ แปลว่า ความระลึก รู้สึกตัว
       
       เพราะฉะนั้น มรณสติ จึงแปลว่า ความระลึกรู้สึกถึงความ ขาดจากภพ หรือระลึกรู้สึกถึงความตาย ที่กำลังปรากฏแก่เรา จักปรากฏแก่เรา
      

Subcategories

เสียงอ่านหนังสือโดยหลวงปู่พุทธะอิสระ จากหนังสือที่หลวงปู่ฯได้รจนาขึ้น

หนังสือที่รจนาโดยองค์หลวงปู่พุทธะอิสระ ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยลูกศิษย์หลวงปู่ ฯ