1. ทำบุญกับทางวัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)

 ชื่อบัญชี วัดอ้อน้อยธรรมอิสระ เลขที่บัญชี 345-2-55108-2

 ธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb) สาขากำแพงแสน บัญชีออมทรัพย์

2. สั่งซื้อผลิตภัณฑ์หอมจัง

 ค่าสินค้าหอมจัง ธนาคารไทยพาณิชย์   ชื่อบัญชีบจก.พฤกชเวช   บัญชีกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี 468-0-37830-6

 ค่าสินค้าหอมจังพร้อมจัดส่งทางไปรษณีย์ ธนาคารกสิกรไทย  ชื่อบัญชีบจก.พฤกชเวช บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 004-1-45058-4

3. สั่งซื้อข้าวสารดี

 ค่าข้าวสาร ธนาคารธนชาติ ชื่อบัญชีโรงสีข้าว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 358-6-04369-7

 ค่าข้าวสาร ธนาคารธนชาติ ชื่อบัญชีโรงสีข้าว บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 358-3-01874-0

4. สั่งซื้อน้ำดื่มน้ำใจและเครื่องดื่มสาย

 ค่าน้ำดื่มน้ำใจ-เครื่องดื่มสบาย ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บริษัททำบุญ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 839-2-08315-5

 ค่าน้ำดื่มน้ำใจ-เครื่องดื่มสบาย ธนาคารธนชาติ ชื่อบัญชี บริษัททำบุญ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 358-3-01875-8