ในรายการ คลับเฮ้าส์ มีผู้ถามเข้ามาว่า คนที่นำรูปพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มาล้อเล่นในหลายกรณีดังที่ปรากฏในรูป
แบบนี้จักต้องได้รับกรรมอย่างไรบ้าง?
อธิบายว่า บุคคลผู้ผูกโกธร กับท่านผู้ไม่มีความโกรธ ก็ไม่ต่างอะไรกับจุดไฟเผาฟ้า ถ่มน้ำลายรดฟ้า
ยิ่งสุ่มไฟเผาฟ้ากองใหญ่ขนาดไหน ไฟนั้นก็จะเผารนตนเองมากเท่านั้น
ยิ่งถ่มน้ำลายรดฟ้า เร็ว แรงขนาดไหน น้ำลายนั้นก็จะยิ่งหล่นลงมาใส่หัวใส่หน้าตนเองเร็ว และแรงมากเท่านั้น
แต่ใคร่จะอธิบายต่อท่านทั้งหลาย ให้ได้เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่ง คือ การนำเอารูปพระพุทธเจ้ามาล้อเล่นก็ดี มาเหยียดหยามย่ำยีก็ดี ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้ ล้วนแต่เกิดมาจากพวกที่คิด ที่ล้มล้างวัฒนธรรม จารีตประเพณีดังเดิม เพื่อต้องการทำลายความเชื่อ ความศรัทธา ที่ผูกสังคมไทยให้รวมกัน เมื่อสังคมไทยแตกแยกกัน ก็จะอ่อนแอ แล้วเปิดช่องให้กลุ่มล้มเจ้าเข้ามาแทรกแซงได้ง่าย ด้วยเป้าหมายแย่งชิงอำนาจทางการเมืองเท่านั้น
ดังเช่นกรณีจานพันธุ์ปลวก ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ยกตนข่มพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ห่างไกลจากกิเลส
เพื่อต้องการอวดอ้างว่าตนเอง ก็มีดีกรี มีดี เหมือนกันจึงตั้งคำถามลงเฟสว่า ทำไมพระพุทธเจ้า ต้องผูกขาดความดีเอาไว้แต่ผู้เดียว
เขาไม่เห็นด้วย
คนเสพกาม แสวงหากาม ตกเป็นทาสของกาม กลับบังอาจตีตนเสมอพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
คนไทยอย่างพวกเรา จะยอมให้ไอ้คนพวกนี้ เข้ามามีอำนาจปกครองประเทศอย่างนั้นหรือ
พุทธะอิสระ

Question and Answer
April 3, 2021
During the Clubhouse program, someone asked, “People who mocked the pictures of Lord Buddha, as shown in the pictures. What will be consequences of their karmas (deeds)?
Answer : Those who are angry with people who have no anger are not different from lighting a fire to burn the sky or spitting in the sky.
The bigger the fire is, that fire will burn themselves more and more.
The more quickly or strongly they spit in the sky, saliva will fall upon their heads and their faces more quickly and strongly.
I want to clarify so that you see another perspective. Mocking or insulting pictures of Lord Buddha, that is happening during this period, originated from those who want to eradicate Thai cultures and traditions. They want to destroy beliefs and faith that bind Thai society together. When Thai society have conflicts and become weak. This will open a loophole for the anti-monarchy group to easily interfere. They merely aim to seize political power.
For example, the case of overbearing “termite” lecturer at Thammasat University who acted as if he were superior to Lord Bs free from defilement.
He put on air of importance that he also has a doctoral degree and goodness. So, he posted on Facebook that he disagrees and questions why Lord Buddha monopolized goodness.
People who obtain and seek pleasure from sensual desires, and are slaves of sensual desires, but dare to compare themselves with the Lord Buddha.
Will Thai people like us let such kind of people have power to rule the country?
Buddha Isara