หมวด: ปุจฉาวิสัชนา - ทั่วไป
ปุจฉา: ข่าวเกิดสุริยุปราคาห้ามออกจากบ้าน ท่านมีความเห็นอย่างไร
โดย: หลวงปู่พุทธะอิสระ
วันที่: 21 มิถุนายน​ 2563 (9.00 น.)
จาก: รายการ ปกิณกะธรรม เพื่อนใจวัยเก๋า EP.81
ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี