การไหว้ครูพระเวท เป็นการแสดงถึงความเคารพบูชาครูที่สำคัญในการประกอบยา และรักษาโรค มีอยู่ ๔ ท่านด้วยกันคือ ครูหมอ ครูยา ครูว่าน และครูพระเวท ซึ่งครั้งนี้เป็นการรำลึกถึงคุณของครูพระเวท หลวงปู่เล่าว่า "รุ้ยา ไม่รู้เวทคุณของยา ก็ไม่สำเร็จประโยชน์"