รายการปกิณกะธรรม เรื่อง เพื่อนใจวัยเก๋า ตอนที่ 49
วันอาทิตย์ที่​ 17 พฤษภาคม​​ 2563
โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หัวข้อ

  • มูลเหตุแห่งลาภลอย
  • ปุจฉา-วิปัสสนา
    • ผู้ฝึกวิถีจิต กิจที่ควรทำประจำวันคืออะไร
    • การฝึกวิถีจิต สำหรับผู้เริ่มฝึกใหม่ ๆ ควรจะเริ่มต้นอย่างไร
  • สุธนชาดก ตอนที่ 1
    จากหนังสือปัญญาสชาดก

รับชมทาง