รายการปกิณกะธรรม เรื่อง เพื่อนใจวัยเก๋า ตอนที่ 46
วันพฤหัสบดีที่​ 14 พฤษภาคม​​ 2563
โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หัวข้อ

 • วันอัฏฐมีบูชา
 • ภาพแสดงกิจกรรมมูลนิธิธรรมอิสระมอบหน้ากากอนามัย และชุดป้องกันโรคแก่แพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม
 • สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 และการผ่อนปรนการกักตัว
 • ภาพ และวีดีโอแสดงกิจกรรมความคืบหน้าการปรับปรุงโรงครัววัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)
 • ปุจฉา-วิปัสสนา
  • ปรึกษาปัญหาครอบครัว: การเลี้ยงดูบุตรให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
  • ปัญหาสังคม: ทำไมหลวงปู่ และมูลนิธิยังคงต้องดำเนินกิจกรรมแจกอาหาร
 • สมุททโฆสชาดก ตอนที่ 3
  จากหนังสือปัญญาสชาดก

รับชมทาง