รายการปกิณกะธรรม เรื่อง เพื่อนใจวัยเก๋า ตอนที่ 45
วันพุธที่​ 13 พฤษภาคม​​ 2563
โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หัวข้อ

 • กิจกรรมมูลนิธิธรรมอิสระช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน
  และสำรวจหมู่บ้านประเสริฐอิสลามเพื่อทำการช่วยเหลือต่อไป
 • ปุจฉา-วิปัสสนา
  • ปรึกษาปัญหาสุขภาพ: มะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย
  • ปัญหาสังคม: บุคคลผู้คอยใส่ร้ายรัฐบาลในช่วงปัญหาโควิด
 • สมุททโฆสชาดก ตอนที่ 2
  จากหนังสือปัญญาสชาดก