รายการปกิณกะธรรม เรื่อง เพื่อนใจวัยเก๋า ตอนที่ 44
วันอังคารที่​ 12 พฤษภาคม​​ 2563
โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 • หัวข้อ
  • ประเด็นเรื่องตู้ปันสุข
  • หลวงปู่ปรารภให้มูลนิธิธรรมอิสระให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก
  • ความคืบหน้าปรับปรุงโรงครัววัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)
  • ปุจฉา-วิปัสสนา
   • ไม่ต้องมาวัดก็สามารถปฏิบัติธรรม ฝึกสติได้
   • ฝึกสมาธิพระโพธิสัตว์
   • ปรึกษาเรื่องโรคพุ่มพวง
   • ปรึกษาเรื่องโรคมะเร็งต่อมน้ำดี
   • เป็นเนื้องอกกินยาปรุงชีวะได้หรือไม่
  • สมุททโฆสชาดก ตอนที่ 1
   จากหนังสือปัญญาสชาดก
 • รับชมทาง