กิจกรรม/ผลงาน

หมวดกิจกรรม/การทำงาน (Transaction) แบ่งออกเป็น

 • ด้านพระพุทธศาสนา
 • ด้านบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
 • ประชาสัมพันธ์

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.

Subcategories

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

งานด้านพระพุทธศาสนา เช่น

 • งานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 • งานแสดงธรรม/ปฏิบัติธรรมประจำเดือน
 • งานวันขึ้นปีใหม่ งานวันสงกรานต์

งานด้านการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั่วไป เช่น

 • โครงการสร้างโรงเรียน หอนอนเด็กนักเรียน
 • โครงการปลูกป่า
 • โครงการสร้างฝายกั้นน้ำ โครงการแก้มลิง
 • งานวันเด็ก งานวันตรุษจีน

กิจกรรมทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เช่น ประเพณีสงกรานต์ วันปีใหม่ วันเด็ก เป็นต้น

งานกิจกรรมทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เช่น ประเพณีสงกรานต์ วันปีใหม่ วันเด็ก เป็นต้น

งานด้านการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั่วไป เช่น

 • โครงการสร้างโรงเรียน หอนอนเด็กนักเรียน
 • โครงการปลูกป่า
 • โครงการสร้างฝายกั้นน้ำ โครงการแก้มลิง
 • งานวันเด็ก งานวันตรุษจีน

งานด้านพระพุทธศาสนา เช่น

 • งานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 • งานแสดงธรรม/ปฏิบัติธรรมประจำเดือน
 • งานวันขึ้นปีใหม่ งานวันสงกรานต์
 • กิจวัตรของสงฆ์ในวันที่ไม่ใช่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น สวดมนต์ทำวัตรเช้า/เย็น บิณฑบาตร

งานกิจกรรม

 • วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 • วันนักขัตฤกษ์
 • โครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่พระภิกษุและสามเณรประจำปี

วีดีโอหลวงปู่พุทธะอิสระบรรยายธรรม มีให้ทั้งรับชม และดาวน์โหลด ไฟล์เป็น WMV

เสียงบรรยายธรรมหลวงปู่พุทธะอิสระบน Youtube

วีดีโอที่หลวงปู่พุทธะอิสระแสดงธรรมในรายการโทรทัศน์ธรรมะต่าง ๆ ที่หลวงปู่ฯจัด มีให้ทั้งรับชม และดาวน์โหลด ไฟล์เป็น WMV

รวบรวมบทความที่คณะศิษย์เรียบเรียงจากคำบอกเล่าของหลวงปู่พุทธะอิสระ

หนังสือที่ได้มาจากการที่ลูกศิษย์ถอดเทปบรรยายธรรมะของหลวงปู่พุทธะอิสระ

รวบรวมบทความธรรมะจากเว็บ หนังสือ วารสารต่าง ๆ ที่รจนาโดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

หนังสือที่รจนาโดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

เสียงอ่านหนังสือโดยหลวงปู่พุทธะอิสระ จากหนังสือที่หลวงปู่ฯได้รจนาขึ้น

หนังสือที่รจนาโดยองค์หลวงปู่พุทธะอิสระ ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยลูกศิษย์หลวงปู่ ฯ